Хрестоматія з історії української мови X - XIII ст.

Німчук, В. Хрестоматія з історії української мови X — XIII ст. / В. Німчук ; відп. ред.: П. І. Білоусенко, Н. В. Пуряєва ; ІУМ НАНУ. —​ Харків : ФОП Бровін О. В., 2018. — 350 с.