Technology focus. English reader

Technology focus. English reader = Перспективи технології : навч. посібник / О. О. Ковтун [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 204 с.