Практикум з мовної комунікації

Петрасова, С. В. Практикум з мовної комунікації (англійська мова) = English Communication Practice : навч.-метод. посіб. / С. В. Петрасова ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 72 с.