Небезпечні зв’язки

Шодерло де Лакло, П’єр. Небезпечні зв’язки / де Лакло П. Шодерло. Манон Леско / А. Прево ; пер. В. С. Бойко. —​ Харків : Бібколектор, 2014. — 572 с.