Навички аудіювання з німецької мови від А до С

Мішеніна, Н. І. Навички аудіювання з німецької мови від А до С = Hörkompetenz in Deutsch Von a Bis C : для студ. усіх спец. : навч. посібник / Н. І. Мішеніна, Н. В. Яценко ; дар. Н. І. Мішеніна ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2020. — 120 с.