Ділова кореспонденція. Практика письмового спілкування з іноземним партнером англійською мовою

Ділова кореспонденція. Практика письмового спілкування з іноземним партнером англійською мовою : навч.-метод. посібник : англійською мовою / НТУ “ХПІ” ; уклад.: Т. І. Беркутова, Т. Є. Гончаренко.  Харків : НТУ ХПІ, 2003.  92 с.