Анотування та реферування англійського тексту

Анотування та реферування англійського тексту = Annotating and abstracting the english text : навч.-метод. посібник / Н. В. Тичина, О. О. Мартинчук ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 204 с.