Право. Юридические науки

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 884

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 884 : Юридичні науки / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 299 с.


Історія держави і права України

Щукін, В. В. Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк ; ред. М. М. Шитюк. — Київ : Кондор, 2015. — 296 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 876

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 876 : Юридичні науки / відп. ред. Н. І. Чухрай. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 351 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. № 865

Національний університет “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 865 : Юридичні науки / відп. ред. Н. І. Чухрай. —​ Львів : Львівська політехніка, 2017. — 575 с.


Інтелектуальна власність

​Капінос, М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; дар. А. П. Марченко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун‑т. — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 396 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка» № 861

Львівська політехніка, нац. ун‑т. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, нац. ун‑т. № 861 : Юридичні науки / гол. ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2017. — 579 с.


Precedent UA - 2016

Precedent UA – 2016 : [збірка] / В. Лутковська [та ін.] ; дар. А. П. Бущенко. — Київ : КВІЦ, 2017. — 326 с.


Митна справа

​Чекмасова, І. А. Митна справа : навч. посібник / І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. — 220 с.


The will to identity. State building and the strategies of legitimation

​Bilyi, O. The will to identity. State building and the strategies of legitimation = Воля до ідентичності. Розбудова держави і стратегії легітимації / O. Bilyi ; National Academy of Sciences of Ukraine, H. S. Skovoroda Institute of Philosophy. — Kyiv : Akademperiodyka, 2017. — 214 p.


Precedent UA - 2015

Бущенко, А. Precedent UA — 2015 / А. Бущенко, О. Сапожнікова, О. Шинкаренко. — Київ : КВІЦ, 2015. — 412 с.


Інтелектуальна власність

Капінос, М. М. Інтелектуальна власність : підручник / М. М. Капінос, Е. Т. Лерантович, М. М. Солощук ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 348 с.


Страницы