Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку

Капіца, Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку = European Union Intellectual Property Law: Formation, Institutes, Directions of Development : монографія / Ю. М. Капіца ; ЦДІВТТ НАН України. — Київ : Академперіодика, 2017. — 663 с.