Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : монографія / Д. В. Бусуйок [та ін.] ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2015. — 199 с.