Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення

Діордіца, І. В. Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення : монографія / І. В. Діордіца ; ЗНУ. — Запоріжжя : ВД Гельветика, 2017. — 547 с.