Право. Юридические науки

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах

Правові проблеми публічно-приватного партнерства в аграрних і земельних відносинах : монографія / Д. В. Бусуйок [та ін.] ; відп. ред.: В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич ; ІДП НАНУ. — Київ : Наук. думка, 2015. — 199 с.


Інтелектуальна власність

Мікульонок, І. О. Інтелектуальна власність : навч. посібник / І. О. Мікульонок ; НТУУ “КПІ”. — 3-тє вид., перероб. та доп. — Київ : Кондор, 2016. — 242 с.


Питання вчення про злочин і покарання

Кузьменко, О. В. Питання вчення про злочин і покарання : навч. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 3-тє вид., доп. і перероб. — Харків : Юрайт, 2020. — 212 с.


Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Трудове право : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : підручник / О. М. Ярошенко [та ін.] ; заг. ред. О. М. Ярошенко ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Харків : Право, 2019. — 544 с.


Практичні завдання з правознавства

Кузьменко, О. В. Практичні завдання з правознавства : навч.-метод. посібник / О. В. Кузьменко ; дар. О. В. Кузьменко ; НТУ “ХПІ”, КВНЗ “ХАНО”. — 2-ге вид. — Харків : Юрайт, 2020. — 346 с.


Фінансове право

Фінансове право : підручник : до 215-річчя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого / О. О. Дмитрик [и др.] ; ред.: М. П. Кучерявенко, О. О. Дмитрик ; НЮУ ім. Ярослава Мудрого. — Харків : Право, 2019. — 416 с. 


Право інтелектуальної власності для креативних індустрій

Право інтелектуальної власності для креативних індустрій : хендбук для тих, хто прагне мати під рукою юриста, який готовий відповісти на щоденні питання з інтелектуальної власності / відп. ред.: О. Сімсон, С. Глотов. — Харків : Точка, 2019. — 76 с.


Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю

Кондратенко, В. М. Теорія і практика адміністративно-правових засобів забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю : монографія / В. М. Кондратенко. — Харків : Мачулін, 2018. — 436 с.


Права людини в Україні —​ 2014

Права людини в Україні —​ 2014. Доповідь правозахисних організацій / дар. М. Д. Романов. —​ Харків : Права людини, 2015. —​ ​340 с.


Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк

Кубрак, Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; НТУ ДП.  Дніпро : Біла К. О., 2018. — 272 с.


Страницы