Вступ до інформаційного аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем

Москаленко, В. В. Вступ до інформаційного аналізу і синтезу інфокомунікаційних систем : навч. посібник / В. В. Москаленко, А. С. Довбиш ; СумДУ. — Суми : СумДУ, 2016. — 226 с.