Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних

Цеслів, О. В. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних : навч. посібник ​/ О. В. Цеслів, А. С. Коломієць ​; НТУУ «КПІ». — Київ : КПІ, 2017. — 284 с.