Основи журналістики

Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручник ​/ І. Л. Михайлин. —​ 5-те вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2011. — 496 с.