Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 887

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП».  Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 144 с.