Інформаційна культура студента

Свістельник, І. Інформаційна культура студента : навч. посібник / І. Свістельник. —​ Київ : Кондор, 2015. — 182 с.