Информационные технологии

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Інженерна та комп’ютерна графіка

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; ред. В. Є. Михайленко ; КНУБА, НТУУ “КПІ”. —​  8-ме вид. —​ Київ : Каравела, 2017. — 368 с.


Основи журналістики

Михайлин, І. Л. Основи журналістики : підручник ​/ І. Л. Михайлин. —​ 5-те вид., перероб. та доп. — Київ : Центр учбової літ., 2011. — 496 с.


Вестник национального технического университета «ХПИ». Вып. 46

Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. Вып. 46 : Информатика и моделирование ​/ отв. ред. В. Д. Дмитриенко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2004. — 193 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №4 (90)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. №4 (90) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 143 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета №3 (89)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 3(89) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 142 с.


Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Збірник наукових праць / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації. Вип. 4 / гол. ред. В. А. Романюк. — Київ : ВІТІ , 2017. — 146 с.


Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей

Мартинюк, Г. Ф. Комп’ютерно-орієнтовані технології в системі підготовки студентів гуманітарних спеціальностей : монографія / Г. Ф. Мартинюк ; НУВГП. — Київ : Кондор, 2017. — 182 с.


Теорія алгоритмів

Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів : навч. посібник / М. П. Матвієнко ; дар. М. П. Матвієнко. — Київ : Ліра-К, 2014. — 340 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2018. — 324 с.


Комп’ютерна логіка

Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка : підручник / М. П. Матвієнко ; КІСумДУ. — 2-ге вид., перероб. та доп. — Київ : Ліра-К, 2017. — 324 с.


Страницы