Информационные технологии

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Web-проектування

Зиков, І. С. Web-проектування : практикум / І. С. Зиков, О. П. Черних ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 184 с.


Вступ до алгоритмів

Вступ до алгоритмів = Introduction to Algorithms : переклад з англійської третього видання / Т. Г. Кормен [та ін.] ; наук. ред. А. Бандура ; пер. з англ.: О. Редчук [та ін.]. — Київ : К. І. С., 2019. — 1288 с.


PYTHON на примерах

Васильев А. Н. PYTHON на примерах. Практический курс по програмированию. 3-е издание. — СПб.: Наука и Техника, 2019. — 432 с.


Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку

Маловичко, С. В. Електронна торгівля: теоретичні основи, механізм управління та стратегії розвитку : монографія / С. В. ​Маловичко ; дар. Т. В. ​Давидюк ; ДонДУЕТ. — Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2015. — 428 с.


Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. і випр. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с.


Основы работы в среде AutoCAD

Далека, В. Д. Основы работы в среде AutoCAD : лаб. практикум / В. Д. Далека, Е. П. Черных, А. Н. Шеин. Ч. 2 / НТУ “ХПИ” ; дар. Е. П. Черных. —​ Харьков : НТУ “ХПИ”, 2017. — ​72 с.


Інформатика. Ч. 1

Черних, О. П. Інформатика : лаб. практикум / О. П. Черних, О. М. Шеін. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. О. П. Черних. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — ​112 с.


Операційні системи

Операційні системи : лаб. практикум / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; дар.: Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 336 с.


Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кібернетика. Вип. 1(17)

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. — Вип. 1(17) / відп. ред. О. К. Закусило. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2017. — ​54 с.


Системне програмування. Т. 2

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 2 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — 368 с.


Системне програмування. Т. 1

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 1 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — ​576 с.


Системи контролю версіями

Пугачов, Р. В. Системи контролю версіями : навч.-метод. посібник / Р. В. Пугачов, Н. Ю. Любченко, М. О. Соболь ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 130 с.


Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти

Практикум з опанування пакету динамічної математики GeoGebra як інструменту реалізації STEAM-освіти : навч. посібник / Л. Е. Гризун [та ін.] ; дар. В. В. Пікалова ; ХНПУ. —​ Харків : ХНПУ, 2018. — ​80 с.


С# lanquaqe proqramminq

Arsenyeva O. P. С# lanquaqe proqramminq = Програмування мовою С# : theoreticai and practical quide in “Computer Science” / O. P. Arsenyeva, L. V.Solovey. Vol. 1 / O. P. Arsenyeva, L. V. Solovey ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. — ​104 p.


Страницы