Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок

Любчик, Л. М. Інформаційні технології керування запасами в мережах поставок : монографія / Л. М. Любчик, Ю. І. Дорофєєв ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2019. — 180 с.