Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків

Інформаційно-керуючі системи та планування в логістиці матеріальних потоків : навч. посібник / О. В. Григоров [та ін.] ; ред. О. В. Григоров ; НТУ “ХПІ”. — 2-ге вид., доп. і випр. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 496 с.