Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення

Маслов, А. О. Інформаційна економіка: становлення, структура та теоретичне осмислення : монографія / А. О. Маслов ; КНУ. —​ 2-ге вид., випр. і доп. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — ​512 с.