Інформатика. Ч. 1

Черних, О. П. Інформатика : лаб. практикум / О. П. Черних, О. М. Шеін. Ч. 1 / НТУ “ХПІ” ; дар. О. П. Черних. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — ​112 с.