Технологія автоматизованого проєктування комп’ютерних систем

Леонов, С. Ю. Технологія автоматизованого проєктування комп’ютерних систем : навч. посібник / С. Ю. Леонов, Г. В. Гейко ; дар. Г. В. Гейко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 167 с.