С# lanquaqe proqramminq

Arsenyeva O. P. С# lanquaqe proqramminq = Програмування мовою С# : theoreticai and practical quide in “Computer Science” / O. P. Arsenyeva, L. V.Solovey. Vol. 1 / O. P. Arsenyeva, L. V. Solovey ; National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2019. — ​104 p.