Системне програмування. Т. 2

Рисований, О. М. Системне програмування : підручник / О. М. Рисований. Т. 2 / НТУ “ХПІ”. —​ 4-те вид., випр. та доп. —​ Харків : Слово, 2015. — 368 с.