Операційні системи

Операційні системи : лаб. практикум / Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; дар.: Д. Ю. Голубничий [та ін.] ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 336 с.