Комп’ютерна графіка. Створення та редагування растрових зображень

Глібко, О. А. Комп’ютерна графіка. Створення та редагування растрових зображень : навч. посібник / О. А. Глібко, К. С. Голотенко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : Планета-Прінт, 2020. — 294 с. : рис.