Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 905

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 905 : Комп’ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. — Львів : Львівська політехніка, 2018. — 157 с.