Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем

Аналіз та моделювання проблемно-орієнтованих програмних систем : навч. посібник / І. П. Гамаюн [та ін.] ; дар. І. В. Лютенко ; НТУ “ХПІ”. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 179 с.