Информационные технологии

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 887

Національний університет «Львівська політехніка». Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. / НУ «ЛП».  Інформаційні системи та мережі / відп. ред. В. В. Пасічник.  Львів : Львівська політехніка, 2018. — 144 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 2(92)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 2(92) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета № 1(91)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / НГТУ. № 1(91) / гл. ред. А. Г. Вострецов.  Новосибирск : НГТУ, 2018. — 124 с.


Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad

Computer science and programming. Engineering calculations in Mathcad = Обчислювальна математика та програмування. Інженерні розрахунки в середовищі Mathcad : Teaching practical guide / O. P. Arsenyeva [et al.] ; National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute".  Kharkiv : NTU “KhPI”, 2017. — 100 p.


Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming

Algebra-Algorithmic Models and Methods of Parallel Programming = Алгебро-алгоритмічні моделі та методи паралельного програмування / P. I. Andon [et al.] ; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Software Systems.  Kyiv : Akademperiodyka, 2018. — 192 p.


Кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 50 років

Кафедрі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій – 50 років : історико-презентаційне видання / Г. Н. Семенцов [та ін.] ; дар. Г. М. Сучков ; ІФНТУНГ. —​ Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. — 132 с.


Комп’ютерна графіка. Створення моделей та сцен у тривимірному середовищі

Глібко, О. А. Комп’ютерна графіка. Створення моделей та сцен у тривимірному середовищі : навч. посібник / О. А. Глібко, М. О. Максимова, І. П. Гречка ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 132 с.


Проблеми інформатизації

Проблеми інформатизації : тези доп. шостої Міжнародної науково-технічної конф., 14-16 листоп. 2018 р. / ЧДТУ, ВА ЗС АР, УТіГН, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. А. Кучук. —​ Черкаси ; Баку ; Харків : ФОП Петров В. В., 2018. — 152 с.


Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кібернетика / КНУ. — Вип. 1(16) / відп. ред. О. К. Закусило. —​ Київ : ВПЦ “Київський університет”, 2016. — 63 с.


Геометрическое моделирование в компьютерной графике

Геометрическое моделирование в компьютерной графике : учеб. пособие / И. А. Чермных [и др.] ; дар.: Е. А. Краевская, И. Ю. Адашевская ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. —​  Харьков : НТМТ, 2017. — 312 с.


Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення. Ч.2

Орловський, Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. / Д. Л. Орловський. — Ч. 2 : Бізнес-процеси: аналіз, управління, удосконалення / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 433 с.


Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення

Орловський, Д. Л. Бізнес-процеси підприємства: моделювання, аналіз, удосконалення : навч. посібник : у 2 ч. / Д. Л. Орловський. — Ч. 1 : Моделювання бізнес-процесів: методи та засоби / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. —​  Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 336 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 882

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 882 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відп. ред. М. В. Лобур. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 100 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 881

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 881 : Комп’ютерні системи та мережі / відп. ред. А. О. Мельник. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 180 с.


Вісник Національного університету «Львівська політехніка». № 879

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. № 879 : Інформатизація вищого навчального закладу / відп. ред. Д. В. Федасюк. —​  Львів : Львівська політехніка, 2017. — 139 с.


Страницы