Информационные технологии

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Логістика

Логістика : підручник / М. А. Цейтлін [та ін.] ; дар.: М. А. Цейтлін [та ін.]. — Суми : Триторія, 2021. — 219 с. : табл., рис.


Комп’ютерна графіка: SolidWorks

Виклюк, Я. І. Моделювання складних систем : навч. посібник / Я. І. Виклюк, Р. М. Камінський, В. В. Пасічник ; заг. ред. В. В. Пасічник. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 404 с. : табл., рис. - (Комп’ютинг).

 


Комп’ютерна графіка: SolidWorks

Козяр, М. М. Комп’ютерна графіка: SolidWorks : навч. посібник / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук, О. В. Парфенюк. — Херсон : ОЛДІ-плюс, 2018. — 252 с. : табл., рис.


Основы программирования на С++

Хайрова, Н. Ф. Основы программирования на С++ : учеб. пособие / Н. Ф. Хайрова, О. В. Канищева, З.  А. Кочуева ; НТУ “ХПИ”. — Харьков : НТУ “ХПИ”, 2016. — 176 с. : табл., рис.


Web-технології та Web-дизайн : застосування мови HTML для створення електронних ресурсів

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна. Web-технології та Web-дизайн : застосування мови HTML для створення електронних ресурсів : навч. посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; КНУКіМ. — Київ : Ліра-К, 2020. — 212 с. : рис.


Інженерія програмного забезпечення

Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; НУБіП. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 204 с. : рис., табл.

 


Алгоритми та структури даних

Бульба, С. С.  Алгоритми та структури даних : навч.-метод. посібник / С. С. Бульба, В. О. Бречко, В. Д. Далека ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2021. — 116 с. : табл., рис.


Математичні розрахунки у MS EXCEL

Коцаренко, В. О. Математичні розрахунки у MS EXCEL : навч. посібник / В. О. Коцаренко, Л. В. Соловей, Н. М. Мірошніченко ; дар. Н. М. Мірошніченко ; НТУ “ХПІ”. — Харків : ФОП Панов А. М., 2020. — 156 с. : табл., рис.


Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. № 3-4(96)

Новосибирский государственный технический университет. Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета / Новосибирский государственный технический университет. № 3-4(96) / гл. ред. А. Г. Вострецов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 230 с.


Страницы