История

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Історичний шлях НТУ “ХПІ”: минуле та сучасність

Історичний шлях НТУ “ХПІ”: минуле та сучасність : лекція до 130-тої річниці заснування ун-ту / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад. В. І. Ніколаєнко [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 24 с.


Історія української культури

Шейко, В. М. Історія української культури : навч. посібник / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська ; наук. ред. В. М. Шейко. — Київ : Кондор, 2011. — 264 с.


Первая столица республики

Соловьев, В.О. Первая столица республики : Историко-публицистический очерк / В. О. Соловьев, В. И. Сидоров. X., 2013. 116 с.


Історія України

Бойко, О. Д. Історія України : підручник / О. Д. Бойко. — 4-те вид., доп. — Київ : Академвидав, 2012. — 704 с.


Історія України

Історія України : посібник / ред. Г. Д. Темко, Л. С. Тупчієнко. — Київ : Академія, 2002. — 480 с.


Історія Росії

Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) : навч. посібник / Київський нац. ун-т ; укл. В. М. Мордвінцев. — Київ : Знання, 2013. — 455 с.


Рух опору в Україні 1960-1990

Рух опору в Україні 1960-1990 = Resistance Movement in Ukraine 1960-1990 : енцикл. довід. / гол. ред. О. Зінкевич. — 2-ге вид., доп. — Київ : Смолоскип, 2012. — 896 с.


Львів. Миті епох

Музичишин, А. Львів. Миті епох : фотоальбом / А. Музичишин, Р. Різник. — Б.м. : АгемО, 2010. — 152 с.


Історія України

Історія України. Методичні вказівки з підготовки до семінарського заняття та контрольних робіт для студентів заочної форми навчання / уклад. : Р. О. Пономаренко, М. Г. Качахідзе. — X. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. — 84 с.


Музей і школа

Баталкіна, В. І. Музей і школа. Запорізький музей-галерея прикладної кераміки та живописної творчості Іллі та Олексія Бурлай / В. І. Баталкіна. — Д.-Запоріжжя : АРТ-ПРЕС, 2012. — 96 с.


Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять

Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу ”Історія України” для студ. усіх спеціальностей / уклад. : С. С. Арбузова, І. В. Дворкін. В. В. Кабачек [та ін.]. — Харків : Підручник НТУ ”ХПИ”, 2012. — 152 с.


History of Ukraine

Aleksieiev, Y. History of Ukraine : book / Y. Aleksieiev. — Kyiv : Caravela, 2012. — 216 p.


Історія України

Олійник, М. Історія України : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє видання, вип. та доп. Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 264 с.


Страницы