История

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Харьков. Хроника революции

Харьков. Хроника революции : фотоальбом / дар. Э. И. Велиев ; ред. В. Чапай. — Харьков : ИД Книжный парк, 2005. — 320 с.


Україна-Русь. Кн. 1

Білінський, В. Б. Україна-Русь : історичне дослідження : у 3 кн. / В. Б. Білінський. Кн. 1 : Споконвічна земля / В. Б. Білінський. — Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. — 384 с.


Is Lenin with us?

Avakov, A. Is Lenin with us? / A. Avakov ; дар. A. Avakov ; ubers L. Herasychuk ; ed. N. В. Stativko. — Kharkiv : Folio, 2017. — 157 p.


Історія української культури

Греченко, В. А. Історія української культури : навч. посібник / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. — Київ : Кондор, 2016. — 352 с.


Новейшая история народов мира

Смирнов, В. Н. Новейшая история народов мира (исторические особенности и традиции народов Европы и Северной Америки) / В. Н. Смирнов ; дар. В. Н. Смирнов. — Харьков : [б. и.], 2017. — 179 с.


Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941

Бердз, Д. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Джеффрі Бердз ; пер. з англ. Д. Аладько ; Північно-східний університет, Інститут єврейських досліджень. — Рівне : Волинські обереги, 2017. — 157 с.


Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року

​Скляр, В. М. Українське прикордоння: етномовна структура населення за матеріалами Всеукраїнського перепису 2001 року : монографія / В. М. Скляр ; дар. В. М. Скляр ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн.
ун-т. — Харків : ФОП Панов А. М., 2017. — 415 с.


Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України

Трачук, О. В. Чорна металургія в соціально-економічному житті східних слов’ян на території України (друга половина V-X ст.) / О. В. Трачук ; дар. О. В. Трачук ; ПХДПУ. — Київ : Центр учбової літ., 2017. — 308 с.


Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX - начале XX веков

Журило, Д. Ю. Становление и развитие Харьковского Технологического института в конце XIX — начале XX веков : монография / Д. Ю. Журило ; Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т. — Харьков : Підручник НТУ “ХПІ”, 2016. — 264 с.


Гурьев Казачок

Гурьев, В. П. Гурьев Казачок (1672-2015) : краевед. очерки и материалы : в 2 т. / В. П. Гурьев. Т. 1 / ИИФЭ НАН Украины, Харьковский политехнический ин-т, нац. техн. ун-т, Этнографический музей “Слобожанські скарби” ; дар. М. М. Красиков ; ред. М. М. Красиков. — Харьков : Эксклюзив, 2016. — 528 с.


Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності

Україна і НТУ “ХПІ” у вимірах історії та сучасності : лекція до Дня знань : методична розробка / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; дар. Г. І. Гринь ; уклад. О. Г. Романовський [та ін.]. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2013. — 30 с.


Науково-інформаційний вісник

Науково-інформаційний вісник. № 2(73) : березень-квітень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2011. — 139 с.


Західноукраїнська трагедія. 1941

Романів, О. Західноукраїнська трагедія. 1941 = Western Ukrainian Tragedy. 1941 / О. Романів, І. Федущак ; Наукове товариство ім. Шевченка, Українознавча б-ка НТШ, Фундація українського вільного ун-ту в США. — 3-тє вид. — Львів : [б. и.], 2008. — 428 с.


Вибрані праці

Багалій, Д. І. Вибрані праці : у 6 т. / Д. І. Багалій. — Т. 4 : Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам), Ч. 2 : 1815-1835 гг. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАНУ, Харківська філія, Народна Українська академія, Харківський нац. ун-т, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — Харків : НУА, 2005. — 1004 с.


Страницы