История

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Казахстан : фотолетопись

Казахстан : фотолетопись / дар. Э. И. Велиев. — Т. 1 / сост.: К. Игисинова, К. Жаныбай ; пер.: О. Шарипова, К. Игисин. — Алматы : Ruan, 2005. — 128 с.


An Illustrated History of the USA

O’Callaghan, D. B. An Illustrated History of the USA / D. B. O’Callaghan. — Harlow : Longman, 2004. — 144 p. : ill., photos, maps.


Баугауз - Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ.

Баугауз – Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини = Bauhaus-Zaporizhzhia. Zaporizhzhia Modernism and Bauhaus School: Universality of Phenomena / заг. ред., упоряд. Є. Губкіна . — Харків : Діса плюс, 2018. — 512 с.


Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 264 с.


Світове місто Харків

Зеленіна, О. Л. Світове місто Харків : кн. для школярів та їх батьків / О. Л. Зеленіна ; ред., автор передмови В. Семиноженко ; ред. С. Куделко ; пер. з рос. В. П. Дяченко. — Харків : Фоліо, 2019. — 106 с.


Мировой город Харьков

Зеленина, Е. Л. Мировой город Харьков : кн. для школьников и их родителей / Е. Л. Зеленина ; ред., авт. предисл. В. П. Семиноженко ; ред. С. Куделко. — Харьков : Фолио, 2019. — 106 с.


Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Серія: Архітектура

Вісник Національного університету “Львівська політехніка” : присвяч. участі каф. дизайну архітектурного середовища у Першій укр. нац. виставці на Празькому квадрієнале 2019 р. : 
зб. наук. пр. / НУ “ЛП”. — № 911 : Архітектура / гол. ред. Н. І. Чухрай. — Львів : Львівська політехніка, 2019. — 80 с. : рис. 


History of Ukraine and Ukrainian Culture

Suliatytskyi, M. I. History of Ukraine and Ukrainian Culture = Історія України та української культури : guide for foreign students / M. I. Suliatytskyi, Kh. M. Butchak. — Львів : Новий світ. — 2000, 2019. — 216 с.


Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія. Вип. 2

Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія : альманах. Вип. 2 / дар.: О. Ю. Багалій, О. В. Чистякова ; авт. ідеї О. В. Чистякова ; уклад. О. Ю. Багалій ; ред.: Н. А. Тимошенко, М. В. Янінович. — Харків : Пром-Арт, 2020. — 132 с.


Майдан. Пряма мова

Майдан. Пряма мова. Кн. 1 / розшифр., упоряд., автор приміток : О. Чебанюк, О. Ковальова. — Київ : Національний музей Революції Гідності, 2019. — 448 с.


Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія

Вулиця на всі часи: Бісерєвська, Технологічна, Фрунзе, Багалія : альманах. Вип. 1 / дар.: О. Ю. Багалій, О. В. Чистякова ; автор ідеї О. В. Чистякова ; уклад.: О. Ю. Багалій, І. Є. Гончарова, Н. Г. Немировська ; ред.: Н. А. Тимошенко, М. В. Янінович. — Харків : Пром-Арт, 2019. — 106 с.


Історія України

Світлична, В. В. Історія України : навч. посібник / В. В. Світлична. — 9-те вид., доп. — Київ : Каравела, 2019. — 408 с.


Небесна Сотня. Життєписи

Терейковська, С. А. Небесна Сотня. Життєписи / С. А. Терейковська. Кн. 1. — Київ : Національний музей Революції Гідності, 2018. — 432 с.


Страницы