Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 264 с.