Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках

Дрозд, Р. Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках / Р. Дрозд, Б. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол. І. Мусієнко. — 3-тє вид., випр., доп. — Харків : Золоті сторінки, 2013. — 270 с.