Історія української державності Т. 1

Борисова, О. В. Історія української державності : підручник : у 2 т. / О. В. Борисова, А. О. Климов. Т. 1 : Давні часи, Середньовіччя. Нова доба / ЛНАУ. — Київ : Кондор, 2018. — 344 с.