Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «​Історія України»

Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Історія України» : для студ. усіх спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. С. Арбузова [и др.]. — 2-ге вид., без змін. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 152 с.