Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан

Александрова, І. Є. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан : монографія / І. Є. Александрова, Н. Г. Аннєнкова, Л. М. Бєсов ; заг. ред. Л. М. Бєсов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 212 с. : табл., рис.