Краєзнавчі шляхи Слобожанщини. Вип. XІ

Краєзнавчі шляхи Слобожанщини : зб. інформ. метод. матеріалів. Вип. XI / облСЮТур ; упоряд. Т. М. Астапова ; заг. ред. В. А. Редіна.  Харків : Стиль-Іздат, 2018. — 68 с.