Краєзнавчі шляхи Слобожанщини. Вип. X

Краєзнавчі шляхи Слобожанщини : зб. інформ.- метод. матеріалів. Вип. X / облСЮТур ; упоряд. Т. М. Астапова ; заг. ред. В. А. Редіна.  Харків : Стиль-Іздат, 2017. — 72 с.