Дівчата зрізають коси

Подобна, Є. В. Дівчата зрізають коси : кн. спогадів / Є. В. Подобна ; відп. ред. Т. Ковтунович ; УІНП. — 2-ге вид., стер. — Київ : Люта справа, 2020. — 346 с.