История

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Новітня історія України

Бойко, О. Д. Новітня історія України, 2014-2019 рр. : навч. посібник / О. Д. Бойко. — Київ : ВЦ Академія, 2020. — 160 с. — (Alma mater+). 


Пам’ять роду

Пам’ять роду / УІНП ; упоряд. Н. Позняк-Хоменко. — Київ : [б. и.], [2020]. — 81 с. : іл.


135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність

135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність / НТУ “ХПІ” ; заг. ред. Є. І. Сокол. — Харків : Раритети України, 2020. — 336 с. : іл.


Кобзарсько-лірницька епічна традиція

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 15-16 черв. 2019 р. / ІМФЕ НАНУ, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”, Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Харків : Видавець Олександр Савчук ; Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2019. — 220 с. : іл. 


В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять

В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять = Die Häftlinge aus der Ukraine im Konzentrationslader Mauthausen: Geschichte und Erinnerung / Інститут історії України НАН України, УІНП ; упоряд.: Р. Берндл, М. Кальтенбруннер, Т. Пастушенко. — Київ : Фенікс, 2020. — 376 с.


Stutgard

Stutgard : Deutsch — English — Francais — po polsku — český — по русски / дар. А. П. Марченко. — Regensburg : Helmut Schmid, [1991]. — 64 S.


Память сердца

Память сердца : док. очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Харьковской обл. / дар. Т. А. Оприщенко ; сост.: П. З. Гулаков [и др.] ; ред. А. И. Котляревский. — Харьков : Тимченко А. Н. , 2009. — 456 с.


Дівчата зрізають коси

Подобна, Є. В. Дівчата зрізають коси : кн. спогадів / Є. В. Подобна ; відп. ред. Т. Ковтунович ; УІНП. — 2-ге вид., стер. — Київ : Люта справа, 2020. — 346 с.


Торунь

Анушевски, А. Торунь / А. Анушевски, М. Тарговски, О. Тетерска ; дар. Э. И. Велиев ; пер. с пол. О. Тетерска. — [Б. м. : б. и.], [20--]. — 120 с.


Казахстан : фотолетопись

Казахстан : фотолетопись / дар. Э. И. Велиев. — Т. 1 / сост.: К. Игисинова, К. Жаныбай ; пер.: О. Шарипова, К. Игисин. — Алматы : Ruan, 2005. — 128 с.


An Illustrated History of the USA

O’Callaghan, D. B. An Illustrated History of the USA / D. B. O’Callaghan. — Harlow : Longman, 2004. — 144 p. : ill., photos, maps.


Баугауз - Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ.

Баугауз – Запоріжжя. Запорізький модернізм і школа Баугауз: універсальність явищ. Проблеми збереження модерністської спадщини = Bauhaus-Zaporizhzhia. Zaporizhzhia Modernism and Bauhaus School: Universality of Phenomena / заг. ред., упоряд. Є. Губкіна . — Харків : Діса плюс, 2018. — 512 с.


Історiя України

Олійник, М. Історiя України : навч. посібник / М. Олійник, І. Ткачук. — 3-тє вид., випр. та доп. — Львів : Новий світ — 2000, 2020. — 264 с.


Страницы