История

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан

Александрова, І. Є. Нарис історії приладобудування України: еволюція, сучасний стан : монографія / І. Є. Александрова, Н. Г. Аннєнкова, Л. М. Бєсов ; заг. ред. Л. М. Бєсов ; НТУ “ХПІ”. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. — 212 с. : табл., рис. 

 


Архитектор Бекетов и его Харьков

Мачулин, Л. И. Архитектор Бекетов и его Харьков / Л. И. Мачулин ; дар. Л. И. Мачулин. — Харьков : Мачулин, 2017. — 140 с. : ил. — (Время. Личность. Харьков).


Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «​Історія України»

Програма та методичні рекомендації до лекційних і семінарських занять з курсу «Історія України» : для студ. усіх спец. / НТУ “ХПІ” ; уклад.: С. С. Арбузова [и др.]. — 2-ге вид., без змін. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2014. — 152 с.


Харків - 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історично- економічний огляд

Харків - 350. Історія, сучасність, стратегія розвитку : історично- економічний огляд / В. Н. Майорченко [и др.] ; дар. І. О. Колісникова ; заг. ред. В. Н. Майорченко. — Харків : Золоті сторінки, 2004. — 320 с. : іл.


Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках

Дрозд, Р. Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках / Р. Дрозд, Б. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол. І. Мусієнко. — 3-тє вид., випр., доп. — Харків : Золоті сторінки, 2013. — 270 с. 


Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури

Таранушенко, С. А. Знищені шедеври української дерев’яної сакральної архітектури : книга з доповненою реальністю / С. А. Таранушенко ; автор передмови В. В. Вечерський ; упоряд. О. О. Савчук ; ІР НБУВ, ДНАББ, Український культурний фонд. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2021. — 224 с.


Новітня історія України

Бойко, О. Д. Новітня історія України, 2014-2019 рр. : навч. посібник / О. Д. Бойко. — Київ : ВЦ Академія, 2020. — 160 с. — (Alma mater+). 


Пам’ять роду

Пам’ять роду / УІНП ; упоряд. Н. Позняк-Хоменко. — Київ : [б. и.], [2020]. — 81 с. : іл.


135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність

135 років Національному технічному університету “Харківський політехнічний інститут”. Історія та сучасність / НТУ “ХПІ” ; заг. ред. Є. І. Сокол. — Харків : Раритети України, 2020. — 336 с. : іл.


Кобзарсько-лірницька епічна традиція

Кобзарсько-лірницька епічна традиція : зб. наук. пр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 15-16 черв. 2019 р. / ІМФЕ НАНУ, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара”, Фонд національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича ; упоряд. К. П. Черемський. — Харків : Видавець Олександр Савчук ; Київ : НЦНК “Музей Івана Гончара”, 2019. — 220 с. : іл. 


В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять

В’язні з України в концтаборі Маутгаузен: історія та пам’ять = Die Häftlinge aus der Ukraine im Konzentrationslader Mauthausen: Geschichte und Erinnerung / Інститут історії України НАН України, УІНП ; упоряд.: Р. Берндл, М. Кальтенбруннер, Т. Пастушенко. — Київ : Фенікс, 2020. — 376 с.


Stutgard

Stutgard : Deutsch — English — Francais — po polsku — český — по русски / дар. А. П. Марченко. — Regensburg : Helmut Schmid, [1991]. — 64 S.


Память сердца

Память сердца : док. очерки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Харькова и Харьковской обл. / дар. Т. А. Оприщенко ; сост.: П. З. Гулаков [и др.] ; ред. А. И. Котляревский. — Харьков : Тимченко А. Н. , 2009. — 456 с.


Дівчата зрізають коси

Подобна, Є. В. Дівчата зрізають коси : кн. спогадів / Є. В. Подобна ; відп. ред. Т. Ковтунович ; УІНП. — 2-ге вид., стер. — Київ : Люта справа, 2020. — 346 с.


Торунь

Анушевски, А. Торунь / А. Анушевски, М. Тарговски, О. Тетерска ; дар. Э. И. Велиев ; пер. с пол. О. Тетерска. — [Б. м. : б. и.], [20--]. — 120 с.


Казахстан : фотолетопись

Казахстан : фотолетопись / дар. Э. И. Велиев. — Т. 1 / сост.: К. Игисинова, К. Жаныбай ; пер.: О. Шарипова, К. Игисин. — Алматы : Ruan, 2005. — 128 с.


Страницы