Змішане навчання - інновація XXI сторіччя

Змішане навчання — інновація XXI сторіччя : Міжнародна наук.-практ. конф., м. Харків, 29-30 листоп. 2018 р. : матеріали конф. / НАПНУ, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, ХНАДУ, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, ІМЗО, Всеукраїнська асоціація електронного навчання ; дар. О. О. Труш ; ред. О. О. Труш. —​ Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. — 164 с.