Національний освітньо-науковий глосарій

Національний освітньо-науковий глосарій / НАПНУ. —​ Київ : Конві Прінт, 2018. — 272 с.