Болонський процес та нова парадигма вищої освіти

Рашкевич, Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. М. Рашкевич ; НУ “ЛП”. —​ Львів : Львівська політехніка, 2014. — 168 с.