Образование. Наука. Педагогика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 р. : у 4 ч. Ч. II / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 315 с.


Это наша с тобой биография

Это наша с тобой биография : Очерки истории студенческого строительного движения Харьковщины / сост. М. П. Дуравкин [и др.]. — Харьков : Точка, 2008. — 112 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 р. : у 4 ч. Ч. I / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 359 с.


IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 7-9 квіт. 2015 р. : у 4 ч. — Ч. 4 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 186 с.


Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885-2010

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”. Історія розвитку. 1885-2010 : присвячується 125-річчю від дня заснування Національного технічного ун-ту "Харківський політехнічний інститут" / В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; ред. В. І. Ніколаєнко [та ін.] ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2010. — 408 с.


IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 7-9 квіт. 2015 р. : у 4 ч. — Ч. 3 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 196 с.


IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 7-9 квіт. 2015 р. : у 4 ч. — Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 198 с.


Здравствуй университет

Здравствуй университет : путеводитель по Белгородскому государственному университету / Л. Я. Дятченко [и др.] ; дар. Л. Л. Товажнянский. — Белгород : БелГУ, 2007. — 320 с.


IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів

IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів : матеріали конф., 7-9 квіт. 2015 р. : у 4 ч. — Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; гол. оргком. А. П. Марченко. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 214 с.


Культура педагога

Культура педагога : монографія : присвячується 85-й річниці Харківського нац. техн. ун-ту сільського госп. ім. Петра Василенка та 70-й річниці ЮНЕСКО / С. О. Завєтний [та ін.] ; дар. О. С. Пономарьов ; ред. О. С. Пономарьов. — Харків : Міськдрук, 2015. — 320 с.


Високі технології: тенденції розвитку

Високі технології: тенденції розвитку = High technologies: tendencses of development : XXIII міжнар. наук.-техн. семінар, 7-12 верес. 2015 р. : прогр. та запрошення : присвячується 130-річчю нац. техн. ун-ту “Харківський політехнічний інститут” / Одеський нац. ун-т, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Ін-т надтвердих матеріалів НАН України, Афінський нац. техн. ун-т, ГТУ, Запорізький нац. техн. ун-т. — Одеса : ОНПУ ; Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 19 с.


Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та освіти

Демідова, Ю. Є. Організаційні аспекти розслідування небезпечних ситуацій на виробництві в системі управління та освіти : навч. посібник / Ю. Є. Демідова, Т. С. Павленко ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : Підручник НТУ “ХПІ”, 2015. — 244 с.


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Практична підготовка та стажування”

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Практична підготовка та стажування” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” денної та заоч. форми навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 44 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 р. : у 4 ч. Ч. IV / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 335 с.


Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу «Педагогічний контроль в системі освіти»

Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Педагогічний контроль в системі освіти” : для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спец. 8.18010021 “Педагогіка вищої школи” денної та заоч. форм навч. / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 36 с.


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я [Текст] : тези доп. XXIII Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 трав. 2015 р. : у 4 ч. Ч. III / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Мішкольцький ун-т, Магдебурзький ун-т, Петрошанський ун-т, Познанська політехніка, Софійський ун-т ; ред. Сокол Є. І. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. — 346 с.


Сучасні проблеми науки та освіти

Сучасні проблеми науки та освіти : 7-а Міжнар. міждисциплінарна наук.-практ. конф., 25 черв. — 2 лип. 2006 р., смт Сімеїз / Харківський нац. ун-т, Українська асоціація “Жінки в науці та освіті”. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. — 334 с.


Страницы