Образование. Наука. Педагогика

Информация в разделе отображается по мере поступления книг в фонд библиотеки. Для просмотра содержания и аннотации книги нажмите на изображение. Полная информация об изданиях и количестве экземпляров представлена в Электронном каталоге

Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 4(60) : вересень-жовтень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2008. — 142 с.


Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 5(61) : листопад-грудень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2008. — 150 с.


Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти

Підготовка конкурентоспроможної управлінської гуманітарно-технічної еліти : монографія / О. Г. Романовський [та ін.] ; дар. О. Г. Романовський ; заг. ред.: О. Г. Романовський, О. С. Пономарьов ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. — Харків : НТУ “ХПІ” : Савчук О. О., 2014. — 324 с.


Ценностные трансформации современной молодежи государств-участников Содружества Независимых Государств

Ценностные трансформации современной молодежи государств-участников Содружества Независимых Государств : сб. науч. ст. [Ч. 2] / Московский гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана ; дар. В. К. Балтян ; ред., сост. В. К. Балтян. — Москва : МГТУ, 2015. — 240 с.


Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації

Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. —  Ч. 2 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 442 с.


Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів

Наукова школа академіка І. А. Зязюна у працях його соратників та учнів (XII педагогічні читання) : прогр. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 25-26 трав.  2016р. / Нац. акад. пед. наук України, Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навч. НАПН України, Ін-т проблем виховання НАПН України, Ін-т вищої освіти НАПН України. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 27 с.


Університет і суспільство

Бакіров, В. С. Університет і суспільство : монографія / В. С. Бакіров ; Харківський нац. ун-т. — Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. — 272 с.


Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації

Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації : зб. наук. пр. : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2014 р. : у 2 ч. - Ч. 1 / Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т ; ред.: О. Г. Романовський, Ю. І. Панфілов. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. — 410 с.


Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 4(65) : вересень-жовтень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2009. — 181 с.


Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 2(63) : березень-квітень / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2009. — 152 с.


Інформаційний вісник

Інформаційний вісник. № 1(62) : січень-лютий / АН ВОУ ; дар. Г. І. Гринь ; гол. ред. І. С. Зозуля. — Київ : АН ВО України, 2009. — 154 с.


Ученики об Учителе

Ученики об Учителе : очерки о науч.-пед. и обществ. деят. д-ра ист. наук, проф., первого ректора Харьковского гуманитарного ун-та “Народная украинская академия” Валентины Илларионовны Астаховой (к 80-летию со дня рождения) / Народная украинская академия ; сост.: Е. В. Астахова, В. В. Астахов. — Харьков : НУА, 2015. —  464 с.


Страницы