Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки

Яценко, О. М. Формування лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки : монографія / О. Яценко, М. Горбунов ; НТУ “ХПІ”.  Харків : Друкарня Мадрид, 2018. — 248 с.