Правила прийому до Національного технічного університету «​Харківський політехнічний інститут» в 2019 році

Правила прийому до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» в 2019 році / НТУ «ХПІ». — Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. — 75 с.